Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2020

0211 98a9 500
Reposted frommoai moai viaIrritum Irritum
5283 c2da
Reposted fromunr-eal unr-eal viaIrritum Irritum
Sponsored post
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoe

May 13 2020

Wiele tracimy w skutek tego, że przedwcześnie uznajemy coś za stracone.
— Goethe
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
5605 187c 500
Anubis and kids from the block
Art by Joanna Karpowicz
Reposted fromRockYourMind RockYourMind via0 0
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy. 
— Marek Hłasko
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek via0 0
6986 1ae4 500
Lee Kun-Yong, The Logic of place, Photographed: 1975
Reposted fromicantsleepatnight icantsleepatnight viagemmy gemmy

April 18 2020

3232 d34c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabajaderra bajaderra
6612 5b64 500

corinaesquivel:

Moon + Eucalyptus

Reposted fromtosiaa tosiaa viahavingdreams havingdreams
5202 3e91 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabajaderra bajaderra
3539 1ece
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke via0 0
Z jakiś względów ludzie nie potrafią wyobrażać sobie końców, nie tylko końców rzeczy wielkich, ale nawet najmniejszych. Może samo wyobrażanie sobie czegokolwiek wyczerpuje jakoś rzeczywistość; może ona nie chce być wyobrażana w głowach ludzi, może chce być wolna, jak zbuntowany nastolatek, i właśnie dlatego zawsze jest inaczej, niż można to sobie było wyobrazić.
— Olga Tokarczuk, Dom dzienny, dom nocny.
Reposted fromdessinemoilapaix dessinemoilapaix viacytaty cytaty
2755 0850 500
Reposted frommelodramaticfool melodramaticfool via0 0
3055 61b8 500
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome via0 0
Reposted fromshakeme shakeme via0 0
Reposted fromshakeme shakeme via0 0
Reposted fromshakeme shakeme via0 0

April 16 2020

7006 8aab
Reposted fromumorusana umorusana via0 0

"Od zawsze miałam poczucie, że jestem otoczona fosą, że jestem nieufna. Robię wrażenie osoby otwartej, mówię otwarcie na niektóre tematy, natomiast tak naprawdę wiele beczek soli trzeba ze mną zjeść, żebym uznała relację za przyjaźń".

Katarzyna Nosowska

Reposted fromhrafn hrafn via0 0
3232 d34c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabajaderra bajaderra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...