Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

3517 0583
2204 e8fc
A.Ś
3042 8f6a 500

May 21 2018

Brakuje mi mistycyzmu!

May 13 2018

0525 9f9e 500
Reposted frombackground background viahavingdreams havingdreams

May 12 2018

1598 d6c2
Reposted fromfriends friends viawishyouwerehere wishyouwerehere
5615 ed0a 500
Reposted fromGIFer GIFer viawishyouwerehere wishyouwerehere
Na zmianę ufam i wątpię.
— "Lęki i fobie" Happysad
1919 8548 500
Reposted fromsunlight sunlight viawishyouwerehere wishyouwerehere

May 11 2018

7496 5ba4
Reposted fromLotte Lotte viahavingdreams havingdreams
4814 0a04
3759 9542
Reposted fromGIFer GIFer viahavingdreams havingdreams
W twoim wieku nie wolno wszystkiego zwalać na dzieciństwo.
— K. Nosowska
Reposted fromrawwwr rawwwr viahavingdreams havingdreams
(...) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Hłasko/Opowiadania
Reposted fromsfeter sfeter viahavingdreams havingdreams
Prześpij ten problem. Jak się obudzisz i się okaże, że świat dalej istnieje, to znaczy, że nauczysz się z nim żyć.
— A. Staniszewska
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viahavingdreams havingdreams
3272 6765 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
Potrzeba snu, to odpowiedź organizmu na stres i ból.
— Emily Giffin
Reposted fromzakropkowani zakropkowani viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl