Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

4818 8cb3 390
Reposted fromsunlight sunlight viahavingdreams havingdreams

June 12 2017

8398 d8de 390
Reposted fromMatijaszek Matijaszek viaIrritum Irritum
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viaIrritum Irritum
2837 a62a 390
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaIrritum Irritum
Nadzieja miała smak młodego wina, uderzała do głowy i burzyła krew.
— Robert M. Wegner
Reposted fromselsey selsey viaIrritum Irritum
9950 f685 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaIrritum Irritum

June 11 2017

- Dobry jesteś w łóżku?
- Oczywiście, przynoszę croissanty i świeżo zaparzoną kawę.
— P. Adamczyk
Reposted fromplayinglove playinglove vianiskowo niskowo
Podarowałeś mi coś, co nawet trudno nazwać. Poruszyłeś we mnie coś, o istnieniu czego nawet nie wiedziałam. Jesteś i zawsze będziesz częścią mojego życia. Zawsze.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiskowo niskowo
Na żonę należy wybierać tylko taką kobietę, jaką by się wybrało na przyjaciela, gdyby była mężczyzną. 
— Joseph Joubert
Reposted fromoutoflove outoflove vianiskowo niskowo
Umarliśmy już tyle razy, że teraz możemy tylko dumać, czemu
wciąż nam zależy.
— Bukowski
Reposted fromohwow ohwow vianiskowo niskowo
5081 42b9 390
Reposted fromoll oll vianiskowo niskowo
8300 4478 390
Reposted fromLadykwa Ladykwa vianiskowo niskowo
5071 807b 390
Reposted fromester ester vianiskowo niskowo
7852 880b 390
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature vianiskowo niskowo
3129 fb2f 390
Reposted fromlaters laters viaasylopath asylopath
0436 f06f 390
Reposted fromtfu tfu viaasylopath asylopath
2934 ab89 390
Reposted fromaconcagua aconcagua viauciekam uciekam
6731 56c7 390
Reposted fromlandscape landscape viaautunno autunno
4850 5104 390
Reposted fromlandscape landscape viaautunno autunno
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl