Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2017

8144 f72c

✨✌🏻

Reposted fromKiro Kiro vianiskowo niskowo

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyć w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo vianiskowo niskowo

October 10 2017

Te wczesne poranki są takie niedorzeczne.
— HR
Reposted bygemmy gemmy

October 06 2017

7360 b546
Reposted fromdivi divi viahistoriahisterii historiahisterii
0998 4b8d 500
Reposted fromtwistedbutpretty twistedbutpretty vianiskowo niskowo
3318 a3f7
Reposted fromwazelina wazelina vianiskowo niskowo

*Melanchujnia*

A
W tych czasach
Człowiek
w
Człowieku
Człowieczeństwo
Morduje

— Piotr Tokarz
(via introwertyzm-egzaltacyjny)

October 05 2017

1497 9f61 500
Reposted fromniebalagan niebalagan vianiskowo niskowo
5317 0d75 500

ojrzasphotoblog:

Two lost souls swimming in a fish bowl

Brighton
Praktica Super TL2 + Fomapan 200

3517 9596 500
4506 9d41 500
Reposted fromkelu kelu viahavingdreams havingdreams
Wrocław (gdzie nie wolno głośno śmiać się i za dobre mieć ubranie)
Reposted fromgoaskalice goaskalice viahavingdreams havingdreams
5875 7721
Reposted fromdivi divi viahavingdreams havingdreams
4131 6db0 500
Reposted fromzciach zciach viahavingdreams havingdreams
2001 6959
Reposted fromoutoflove outoflove vianiskowo niskowo
5412 9f8d
6107 0b0a 500
- Problem tkwi nie w rzeczywistości, a w twoim umyśle, człowieku. Odpręż no się. Nie ma żadnego problemu. Ty jesteś problemem. Nic nie usprawiedliwia negatywnych uczuć.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

September 30 2017

Nie mam zbyt wielu zdolności, wiesz. Ale zawsze mogę zrobić Ci kawę i bałagan w głowie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromthesmajl thesmajl vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl