Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2019

2687 2d98 500
1878 777f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahavingdreams havingdreams
4231 d15a 500

Léon (1994)

Reposted fromPoranny Poranny viahavingdreams havingdreams
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viahavingdreams havingdreams
Kiedy jesteś na wakacjach albo obchodzisz uroczystość rodzinną, nie przejmuj się zbytnio kosztami. To nie jest czas liczenia pieniędzy, to jest czas gromadzenia wspomnień.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahavingdreams havingdreams

Nasze miejsce jest tutaj, w nocy, bez nikogo.

— Żulczyk.

Reposted fromUndomiel Undomiel viahavingdreams havingdreams
7677 02c0 500
7012 a899 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahavingdreams havingdreams
7213 afca 500
- Fot. Wiktoria Chruścińska
Reposted fromMartwa13 Martwa13 viahavingdreams havingdreams
7486 7f54 500
Reposted frombesen besen viahavingdreams havingdreams
Czyste sumienie jest najlepszą poduszką do spania.
— Marek Hłasko
9048 9780 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahavingdreams havingdreams

July 05 2019

nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

— Jan Twardowski
4207 5d01 500
Reposted fromkliann kliann viahavingdreams havingdreams
Ileż razy, żeby nazwać to, co czuję, musiałem to najpierw przeczytać.
— Andrzej Franaszek, "Poezja jak bluza z kapturem", "Magazyn Świąteczny. Gazeta Wyborcza", 22-23.03.14
Reposted from1923 1923 viahavingdreams havingdreams
6137 d736 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapsychojunkie psychojunkie
8250 4238 500
16 czerwca 2019, zachód słońca, Kraków (timelapse), moje
Reposted fromikari ikari viahavingdreams havingdreams
Reposted fromshakeme shakeme viahavingdreams havingdreams
2677 4992 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl