Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2019

2165 f034 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahavingdreams havingdreams
1379 1b2a 500
Reposted fromartlover artlover vianettle-carrier nettle-carrier
1378 7b0d 500
Reposted fromartlover artlover vianettle-carrier nettle-carrier
2431 947c
Reposted fromnettle-carrier nettle-carrier
2434 351f 500
Reposted fromnettle-carrier nettle-carrier
2436 d941
Reposted fromnettle-carrier nettle-carrier
1321 d22c 500
Reposted fromzuzannag zuzannag vianettle-carrier nettle-carrier
2413 5d73 500
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viahavingdreams havingdreams
Po alkoholu sen jest krótki, urywany. Pewnie przez wyrzuty sumienia i niestrawność. Podrażnioną śluzówkę i odkładający się na potem szacunek do samego siebie.
— Tomasz Organek "Teoria Opanowywania Trwogi"
Reposted frommy-little-world my-little-world viacytaty cytaty
5147 f6a4
Reposted fromrubinek rubinek viahavingdreams havingdreams
Reposted frombluuu bluuu viasapnai sapnai
5608 a955
Reposted fromEtnigos Etnigos viahavingdreams havingdreams
5610 08bb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahavingdreams havingdreams
5890 6f6d 500
Reposted fromscorpix scorpix viahavingdreams havingdreams
6367 6a25 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahavingdreams havingdreams
6325 f99e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahavingdreams havingdreams

August 08 2019

Ja bardziej niż wy jeszcze krztuszę się i duszę
Ja częściej niż wy jeszcze żyć nie chcę a muszę
— Jacek Kaczmarski, Autoportret Witkacego
Reposted byciarkaCykcykcykaurinko
Ja - duszę na ramieniu wiecznie mam. 
Cały jestem zbudowany z ran. 
— E. Stachura
Reposted byCykcykcykaurinkopodkreslajmnieniskowoTewifreewayheavencanwaitczesciczolemnieobecnoscwalkthemoonhormezainto-black12czerwca12czerwcaazazelazazelcelmaifrumosblackheartgirlwikszniskowowalkthemoonblacksadcatnyaakoweruskowaiammistakebanshezooucotarsky

July 14 2019

2687 2d98 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl