Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2019

"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
1483 656c
Reposted from0 0 vianettle-carrier nettle-carrier
9982 96ff 500
Reposted fromTamahl Tamahl vianettle-carrier nettle-carrier
7378 28c3 500
6141 1211 500
Reposted fromlemisz lemisz viahavingdreams havingdreams
5803 ec12 500
Świetlicki.
I tak dziwnie oddycha się tym tygodniem, zbyt ciężko.
Reposted fromzenibyja zenibyja viahavingdreams havingdreams
3158 cdb4 500
Reposted fromcvx cvx viawishyouwerehere wishyouwerehere
9584 6c0c 500
Trochę mi brakowało, żeby ktoś mi powiedział, że mam prawo popełniać błędy i że nie zawsze we wszystkim mam być najlepszy. I że mogę mieć ograniczenia.
— Piotr C.
8634 b33f
5488 e289 500
Reposted frombajaderra bajaderra vianettle-carrier nettle-carrier
9089 36f4 500
2790 38e3 500
6205 5aa5 500
Reposted fromunco unco viahavingdreams havingdreams
2003 7d4e
Reposted fromEtnigos Etnigos viahavingdreams havingdreams
W‌ ‌naszym‌ ‌społeczeństwie‌ ‌ludzie‌ ‌wrażliwi,‌ ‌emocjonalni‌ ‌i‌ ‌uczuciowi‌ ‌są‌ ‌uważani‌ ‌za‌ ‌słabych,‌ ‌niedojrzałych‌ ‌i‌ ‌impulsywnych.
— Christel‌ ‌Petitcollin‌ - "Jak‌ ‌mniej‌ ‌myśleć? ‌Dla‌ ‌analizujących‌ ‌bez‌ ‌końca‌ ‌i‌ ‌wysoko‌ ‌wrażliwych"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl